Как работи проектът

„Заедно“ е пилотен проект, финансиран от ЕС, за разработване и тестване на образователен материал, който насърчава бременните и кърмещите жени да се хранят здравословно.

Пилотният проект е инициатива с експериментален характер, предназначен да изпита осъществимостта и приложимостта на действията. Неговият замисъл е да се опитат различни подходи за справяне с даден проблем и да се определят добрите практики в полза на евентуални бъдещи инициативи – в конкретния случай в областта на храненето и физическата активност.

Договорът на Европейската комисия с P.A.U. Education е основан на този подход и осигурява на изпълнителя и местните инициативни групи необходимия обхват за неговото изпълнение. Създаден е експертен научен съвет от специалисти от различни дисциплини, за да се осигурят надеждни насоки за прилагане на проекта и да се валидират неговите инструменти.

„Заедно“ се провежда в периода 2015-2016 г. в градове из Европа: Манчестър, Обединено Кралство; Мурсия, Испания; Одензе и Колдинг, Дания; Прага, Чехия; и Варна, България.

В същината на проекта стоят местни общности и Местни инициативни групи (МИГ). МИГ включват гражданите в реални действия, насочени към здравословен начин на живот, които им дават възможност да поемат повече отговорност за собственото си здраве и здравето на техните семейства. Те са съставени от организации, професионалисти и – особено важно – бременни и кърмещи жени! Други членове на МИГ биха могли да бъдат акушерки, лекари, социални работници, активни фигури в общността, местните власти ... списъкът е дълъг и разнообразен.

На ниво общност, град и държава местните инициативни групи на „Заедно“ разработват и насърчават възможности за по-добро здраве сред бременните и кърмещите жени, особено сред общностите в неравностойно положение и уязвимите групи. Те реализират проекта, като организират дейности и събития, които помагат на бременните и кърмещите жени да изградят здравословни навици за себе си и своите бебета.

Също така дейностите са разработени във вид на забавни възможности за настоящите и бъдещите майки в общността, за да се срещат и опознават.

Тъй като „Заедно“ е пилотен проект, той ще бъде наблюдаван и оценяван през цялото време. Направените заключения ще окажат влияние върху решенията на здравните законодатели и местните власти с цел създаване на трайна и устойчива промяна.

Присъединете се към „Заедно“ в един от нашите градове