Кои сме ние

Научен съвет на проект „Заедно“

За да увеличим познанията си и да предоставим информация относно научното съдържание и подхода към изпълнението на проекта, през май 2015 г. бе свикана група от независими научни експерти в различни дисциплини с общ интерес – здравето. Към съвета бяха отправяни запитвания относно различни аспекти на проекта, включително цялостния подход, който следва да се възприеме, ключови послания за различни аудитории, както и начини за работа с различни участници.

Въпреки че научният съвет на проект „Заедно“ предостави информация относно някои от материалите за комуникация, отговорността за структурирането и точността на продуктите и комуникацията по проекта е изцяло на екипа и ръководството на проекта.

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТИ​

  • Тина Лавендър (Tina Lavender), професор по акушерство и директор на Центъра за глобално женско здраве в Манчестърския университет.
  • Франклин Апфел (Franklin Apfel), управителен директор и учредителен партньор на Световната здравна асоциация по комуникации (WHCА).

ЕКСПЕРТИ​

  • Анайда Портела (Anayda Portela), технически директор „Насърчаване на здравето“, отдел по здравеопазването на майки, новородени, деца и юноши, Световна здравна организация
  • Айлийн Робъртсън (Aileen Robertson), обществен диетолог и директор на факултет в Метрополитън юнивърсити колидж (Metropolitan University College), Копенхаген     
  • Дилиана Дилкова  (Diliana Dilkova), експерт към фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и член на управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори в България

Градове посредници

Консорциумът

  • P.A.U. Education (като ръководител на консорциума) работи в областта на образованието и комуникациите повече от 17 години. P.A.U. Education използва богатия си опит в създаването и прилагането на комуникационни кампании и образователни проекти във формална и неформална среда из цяла Европа. По отношение на здравето, P.A.U. Education е координатор на пилотен проект "We Love Eating" и проект Shape Up Project. И двата проекта са финансирани от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.
  • GfK (Growth from Knowledge / Израстване чрез познание) е наш партньор за научни изследвания и познание. Днес тя е една от най-големите в света изследователски компании с пълно обслужване. GfK е основана през 1934 г. Всеки ден служителите на компанията – 11 500 експерти в над 100 държави – прилагат качествени, количествени или смесени методи, за да откриват нови познания за начина, по който хората живеят и мислят. С подкрепата на международна мрежа GfK ще предостави уникално и висококачествено изследване, което използва най-съвременната методология и инструментариум. Компанията ще играе ключова роля при изпълнението, извеждането на заключения, както и при мониторинга и предоставянето на данни

Присъединете се към „Заедно“ в един от нашите градове