Защо „Заедно“

Винаги е добре човек да започне да води по-здравословен начин на живот, но през бременността и периода на кърмене жените са изключително мотивирани да го направят – не само за себе си, но и за своите деца и семейства. След като веднъж започнат да живеят по-здравословно, те вероятно ще се придържат към този начин на живот и за в бъдеще.

Освен това бременността и майчинството предоставят чудесни възможности за  създаване на социални връзки. Младите и бъдещите майки имат много за споделяне: случки, съмнения, радости и със сигурност много смях. Ние вярваме, че това е важен елемент от доброто здраве, което е много повече от това да не си болен – то е баланс на физическо, психическо, емоционално и социално благополучие.

Затова пилотният проект „Заедно“ на Европейската комисия е насочен към бременните и кърмещите жени, за да насърчава здравословно хранене и здравословен начин на живот през тези специални периоди.  Той поставя акцента върху четири ключови области:

  • ЗАСТЪПЕТЕ СЕ: Насърчавайте по-здравословен начин на живот сред бременните и кърмещите жени с акцент върху балансиран режим на хранене и редовни физически упражнения.
  • ОБРАЗОВАЙТЕ: Помогнете на жените да се справят със свързаното с бременността качване и спадане на теглото; обърнете внимание на ползите от изключителното кърмене поне през първите шест месеца.
  • ОКАЖЕТЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО: Помогнете на жените да се възползват максимално от съветите на здравните професионалисти.
  • ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ: Направете здравословния начин на живот по-лесен и по-достъпен за избиране.

Също така „Заедно“ полага специални усилия да достигне жените, които вероятно нямат равен достъп до възможностите и информацията за здравословен начин на живот, като например жени с по-ниски доходи, млади майки или жени от етнически малцинства. Ние донасяме проекта до жените, които искаме да включим, а не очакваме те да дойдат при нас.

Подходът, основан на общността, превръща „Заедно“ в един наистина неповторим здравен проект. Чрез ангажирането на различни участници от общността – от социални и здравни работници до местния пазар, общинските паркове и физкултурни салони и много, много други – ние осигуряваме по-лесен достъп до здравословните избори за всички бременни и кърмещи жени. Това помага да се създаде и истинска устойчива промяна.

За да разпространим нашите послания и информация, ние събираме жените да споделят знание и опит и да се наслаждават на взаимната си компания.

Присъединете се към „Заедно“ в един от нашите градове