Jak to funguje

„Společně“ je pilotní projekt financovaný Evropskou unií a jeho cílem je vytvořit a otestovat vzdělávací materiály, které u těhotných a kojících žen propagují zdravou stravu.

Pilotní projekt je experimentální iniciativa, která má otestovat proveditelnost a užitečnost takovéto akce. Klade si za cíl vyzkoušet různé přístupy k řešení problému a nalézt osvědčené postupy, z čehož budou mít užitek případné další iniciativy v budoucnu – v tomto případě v oblasti výživy a tělesného cvičení.

Tento přístup je základem smluvního vztahu Evropské komise se společností P.A.U. Education a dává tomuto smluvnímu partnerovi a místním podpůrným skupinám rámec nutný k uskutečnění úkolu. Byla vytvořena rada akademických odborníků z řady oborů, kteří vypracují zevrubné pokyny pro realizaci projektu a zhodnotí jeho nástroje.

Iniciativa „Společně“ bude probíhat v letech 2015–2016 v těchto městech v různých částech Evropy: Manchester – Spojené království, Murcia – Španělsko, Odense a Kolding – Dánsko, Praha – Česká republika a Varna – Bulharsko.

Jádrem projektu jsou místní společenství a místní podpůrné skupiny (MPS). Tyto skupiny zapojují občany do podnikání skutečných kroků vedoucích k zdravějšímu životnímu stylu a umožňují jim odpovědněji přistupovat ke svému zdraví i zdraví jejich rodiny. Tyto skupiny tvoří organizace, odborníci a – což je velmi důležité – těhotné a kojící ženy samotné. Mohou zahrnovat i porodní asistentky, lékaře, sociální pracovníky, komunitně činné subjekty, místní správní orgány… seznam je dlouhý a různorodý.

MPS projektu „Společně“ vytváří a propagují na úrovni společenství, města a státu příležitosti pro lepší zdraví těhotných a kojících žen především ze znevýhodněných a ohrožených prostředí. Realizují projekt pořádáním aktivit a událostí, které těhotným a kojícím ženám umožňují osvojit si zvyky zdravé pro ně i jejich děti.

Aktivity jsou často naplánovány jako zábavné příležitosti pro stávající a nastávající maminky z okolí, díky kterým se mohou setkat a seznámit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, bude v průběhu sledován a hodnocen. Závěry povedou k působení na tvůrce zdravotních politik i na místní úředníky, aby uskutečnili trvalou a udržitelnou změnu.

Zúčastněte se projektu „Společně” v některém z těchto měst