Kdo jsme

Vědecká rada projektu „Společně“

Abychom zvýšili naši odbornost a poskytli informace o vědeckém obsahu i o přístupu k provádění projektu, svolali jsme v květnu 2015 komisi nezávislých odborníků z různých oborů vědy, kteří sdílí jeden společný zájem – zdraví. Požádali jsme je o informace k různým stránkám projektu, včetně celkového přístupu, který je potřeba zaujmout, klíčových zpráv pro jednotlivé cílové skupiny i způsobů, jak spolupracovat s různými subjekty.

Vědci projektu „Společně“ poskytli informace pro některé komunikační materiály, ale odpovědnost za celkový rámec a správnost výsledků projektu a za sdělení nesou výhradně zaměstnanci a vedení projektu.

 

PŘEDNÍ ODBORNÍCI​

  • Tina Lavender, profesorka v oboru porodnictví a ředitelka Střediska pro celkové zdraví žen na Univerzitě v Manchesteru.
  • Franklin Apfel, výkonný ředitel a zakládající člen World Health Communication Associates Ltd.

ODBORNÍCI​

  • Anayda Portela, technická úřednice – Podpora zdraví, Oddělení pro zdraví matek, novorozenců, dětí a a dospívajících (MCA) Světové zdravotnické organizace.
  • Aileen Robertson, poradkyně pro výživu a veřejné zdraví a ředitelka na Metropolitan University College – Kodaň.
  • Diliana Dilkova, odbornice v Nadaci pro zdravotní problémy etnických menšin a členka řídicí rady Bulharské sítě prostředníků pro zdravotnictví.

Města, ve kterých bude program probíhat

Konsorcium

  • Společnost P.A.U. Education (jakožto vedoucí subjekt konsorcia) se na poli vzdělávání a komunikace pohybuje již sedmnáct let. Své bohaté zkušenosti využívá k tvorbě a provádění komunikačních formálních i neformálních kampaní a vzdělávacích projektů po celé Evropě. Co se týče zdraví, společnost P.A.U. Education koordinovala pilotní projekt „We Love Eating" a projekt „Shape Up“. Oba financovalo Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin. 
  • Naším partnerem pro průzkum a přehled je GfK (Growth from Knowledge), v současnosti jedna z největších společností nabízejících komplexní služby v oblasti průzkumu na světě. Společnost byla založena v roce 1934. Úkolem 11 500 odborníků GfK je objevovat nové poznatky o tom, jak lidé žijí a co si myslí; průzkumy probíhají každý den pomocí kvantitativní nebo smíšené metody na více než stovce trhů. GfK poskytne jedinečný, kvalitní výzkumný záměr a použije uznávanou metodiku a nástroje s podporou mezinárodní sítě. Bude mít klíčovou úlohu ve fázi provádění projektu, vyvozování závěrů a ve fázi monitorování a získávání údajů. 

Zúčastněte se projektu „Společně” v některém z těchto měst