Proč „Společně“

Na změny směřující ke zdravému životnímu stylu je pravý čas vždy, ale těhotné nebo kojící ženy jsou v jedinečné situaci, kdy jsou k nim obzvláště motivovány – nejen kvůli sobě samým, ale také kvůli svým dětem a celé své rodině. A když si nové zdravější zvyky jednou osvojí, často u nich zůstanou i v následujících letech.

Těhotenství a mateřství je navíc skvělou příležitostí k navazování společenských vztahů. Novopečené a nastávající maminky se mají o co dělit – o zkušenosti, obavy, radost a jistě i mnoho smíchu. Podle našeho názoru je takové sdílení důležitou součástí zdraví, protože zdraví není jen nepřítomnost tělesné nemoci, ale vyváženost tělesné, duševní, citové a společenské pohody.

Z toho důvodu se pilotní projekt Evropské komise „Společně“ snaží oslovit těhotné a kojící ženy a podporovat je během neobyčejného období, které prožívají, v udržování zdravých stravovacích návyků a zdravého životního stylu. Iniciativa se zaměřuje především na čtyři klíčové oblasti:

  • PROSAZOVAT: Propagovat mezi těhotnými a kojícími ženami zdravější životní styl se zaměřením na vyváženou stravu a pravidelnou fyzickou aktivitu.
  • VZDĚLÁVAT: Pomáhat ženám, aby zvládly nárůst a úbytek váhy spojený s těhotenstvím; zvyšovat povědomí o přínosech toho, je-li dítě alespoň po šest měsíců výlučně kojeno.
  • ZPROSTŘEDKOVÁVAT: Pomáhat ženám, aby co nejlépe využily rady odborníků v oblasti zdravotní péče.
  • UMOŽŇOVAT: Dosáhnout toho, aby byl zdravější životní styl snadnější volbou a všeobecně dostupnější.

Iniciativa „Společně“ se zároveň obzvláště snaží oslovit ženy, které nemají rovný přístup k příležitostem žít zdravě a k informacím, jako jsou ženy s nízkým příjmem, mladé matky a příslušnice etnických menšin. Za ženami, o jejichž zapojení máme obzvlášť zájem, s programem aktivně přicházíme a nečekáme, že přijdou ony za námi. 

Iniciativa „Společně“ je založená na společenství, díky čemuž je skutečně výjimečným projektem zaměřujícím se na zdraví. Protože si přejeme zajistit, že pro všechny těhotné a kojící ženy bude dostupnější rozhodovat se zdravěji, spolupracujeme s různými komunitně činnými subjekty, od sociálních pracovníků a zdravotníků přes místní prodejny až po obecní parky, tělocvičny a mnoho dalších.  

Abychom mohli sdělit poselství a informace, které máme na srdci, se ženami se scházíme, předáváme si znalosti a zkušenosti a užíváme si společnost.

Zúčastněte se projektu „Společně” v některém z těchto měst