Sådan fungerer det

»Together« er et pilotprojekt, som finansieres af EU-midler og har til formål at teste undervisningsmateriale, der fremmer sund kost for gravide og ammende kvinder.

Et pilotprojekt er et initiativ af eksperimentel karakter, som skal teste gennemførligheden og nytten af en handling. Det skal i princippet afprøve forskellige tilgange til et problem og identificere den bedste fremgangsmåde med henblik på mulige, fremtidige initiativer — i dette tilfælde indenfor ernæring og fysisk aktivitet.

Europa-Kommissionens kontrakt med P.A.U. Education er baseret på denne tilgang og giver både ordregiveren og de lokale grupper det nødvendige råderum til at kunne udføre projektet. Et udvalg af eksperter fra forskellige discipliner skal sørge for en række klare retningslinjer til udførelsen af projektet og samtidigt godkende projektets værktøjer.

»Together« finder sted fra 2015-2016 i en række europæiske byer: Manchester i Storbritannien, Murcia i Spanien, Odense og Kolding i Danmark, Prag i Tjekkiet og Varna i Bulgarien.

Projektets vigtigste aktører er lokalsamfundene og de lokale promotiongrupper (LPG'er). LPG'erne opfordrer borgerne til en sundere livsstil og giver dem mulighed for at tage ansvar for eget og deres familiers helbred. De består af foreninger, fagfolk og — endnu mere vigtigt — gravide og ammende kvinder! Andre LPG-medlemmer kan omfatte jordemødre, læger, socialrådgivere, kommunale medarbejdere, lokale myndigheder... Listen er lang og varieret.

»Together«-LPG'erne arbejder både på lokalt-, bymæssigt og landsdækkende plan for at udvikle og fremme mulighederne for bedre sundhed blandt gravide og ammende kvinder, herunder særligt kvinder fra dårligt stillede og udsatte miljøer. Projektet udføres ved at organisere aktiviteter og begivenheder, der hjælper gravide og ammende kvinder til at vælge sundere vaner, både for dem selv og deres babyer.

Aktiviteterne er også udviklet med henblik på at give mødre og kommende mødre i lokalsamfundet muligheder for at mødes og lære hinanden at kende på en sjov måde.

Eftersom »Together« er et pilotprojekt, vil der blive ført nøje tilsyn med det, ligesom det vil blive grundigt evalueret. Konklusionerne vil påvirke beslutningstagerne i sundhedssektoren og de lokale myndigheder til at skabe varige og holdbare ændringer.

Vær med i »Together«-aktiviteterne i en af vores byer