Værktøjerne

»Together« har udviklet værktøjer til undervisning og promovering over for foreninger og fagfolk, der ønsker at være med til at sprede budskabet om projektet. De kan alle downloades.
 • Håndbog

  Information til LPG’er, herunder centrale projektbudskaber og mål, om, hvordan man når ud til udsatte grupper, hvordan man udnytter eksisterende ressourcer i det enkelte lokalsamfund, samt idéer til aktiviteter både under graviditeten og efter fødslen.

 • Foldere

  Trykt til at blive delt ud af LPG’erne til målgrupperne. De indeholder nøglebudskaber, anbefalinger til graviditeten og ammeperioden og en indbydelse til at deltage i »Together«-aktiviteter.

 • Mulepose

  Pose eller net, som LPG’erne fylder med relevant information og genstande, og uddeler til målgruppen. Indholdet kan komme fra eksisterende lokale initiativer, men fyld endelig ikke kommercielle reklameting deri!

 • Sociale medier

  Et vigtigt redskab til kommunikation med målgruppen. Indeholder information og invitationer til arrangementer, opslag om sunde, livsstilsrelaterede initiativer og nyttig information til gravide og ammende kvinder.

 • Plakat

  Til LPG’erne, som kan hænge den op hos sig selv og andre steder (hvor det er tilladt) for at udbrede kendskabet til »Together«-projektet og kommunikere, at det også findes på et websted og de sociale medier.

 • MagnetkyKøleskabsmagneter

  Designet med »Together«-projektets visuelle identitet til at hænge på køleskabsdøren som en nyttig påmindelse om at spise sundt og få regelmæssig motion.

Vær med i »Together«-aktiviteterne i en af vores byer